เมนี่

โต๊ะอเนกประสงค์ ที่เสมือนเพื่อนรู้ใจที่อยู่กับคุณเสมอ เมื่อต้องการ พร้อมเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็นเสมือนพื้นที่ ส่วนตัวที่คุ้นเคย รู้ใจและตอบสนองทุกความต้องการ ใช้งานที่แตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ น้ำหนัก เบาเคลื่อนย้ายสะดวก ตอบรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่ เลือกใช้งานใกล้ชิดหรือห่างกันได้ตามความเหมาะสม