ร้านอาหารสีฟ้า

การปรับตัวของธุรกิจร้านอาหาร ที่เปิดมากว่า 80 ปี คงภาพลักษณ์ที่เป็นจดจำ แต่ต้องดึงดูดกลุ่มลูกค้า ใหม่ๆ