คาน สับ

การนำอัตลักษณ์และโครงสร้างของเรือนไทยที่เป็น ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษนำมา วิเคราะห์และถ่ายทอดใหม่ให้เข้ากับตลาดของ เฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน ตัวโครงสร้างที่ถอดแบบวิธีการประกอบจาก เรือนไทยทำให้เกิดความงามอันเกิดจากราย ละเอียดและโครงสร้างที่จำเป็น ( เสา กงพัด คาน งัว)ทำให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรงโดยไม่จำเป็น ต้องใช้สกรูหรือน้อต เป็นการตีความการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาของบรรพ บุรษให้เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบัน