หลอดชานอ้อย 100%

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปฏิบัติที่ยั่งยืนอยู่ที่นี่และควรคง อยู่ต่อไป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งในชีวิต ประจำวัน เช่น ฟาง ซึ่ง KTIS ตัดสินใจว่าของเหลือ นั้นเป็นผลดีจากธรรมชาติ แบรนด์ Cherr เริ่มต้นจากการที่ KTIS ลงทุนใน โรงงานรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนชานอ้อยจากธุรกิจหลักใน อ้อยเป็นฟางชานอ้อย ส่งผลให้ย่อยสลายได้ 100% ที่แปลกกว่าหลอดกระดาษทั่วไป สร้างขึ้นจาก ธรรมชาติและกลับสู่จุดเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์ นั่นคือ เหตุผลที่แนวคิดของแบรนด์คือ 'จุดเล็ก ๆ สำหรับ วงกลมใหญ่' เมื่อใช้คุณภาพหมุนเวียนของแบรนด์ เครื่องหมาย ของแบรนด์ได้รับการพัฒนาเพื่อสะท้อนถึงแนวคิด ดังกล่าว ตัวอักษรกลม 'C' ที่หมุนวนรอบตัวตัวเอง โดยมีรูปใบไม้อยู่ในช่องว่างตรงกลาง ซึ่งเป็นตัวแทน ของธรรมชาติของแม่ สำหรับทิศทางศิลปะ มีความ จงใจที่จะนำเสนอแบรนด์ว่าไม่ใช่ทางเลือกอื่น แต่เป็น ไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับ 'Tomorrow is now zero- waste future'