ทีคเกอร์

ชุดชงกาแฟดริป Teaker - ชงกาแฟดริปได้ง่ายด้วย ตัวเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องมีเครื่องชั่ง กาแฟที่สกัด ผ่านชุดชงกาแฟดริป Teaker จะดูดซับกลิ่นไม้สักแบ บอ่อนๆ และส่งผ่านไปยังน้ำกาแฟและให้กาแฟมีกลิ่น หอมและรสชาติที่พิเศษ