TIMO and TINTIN

การนำพื้นที่เก่าในย่านเก่ามาปรับปรุงให้ร่วมสมัยดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจในชุมชน ด้วยภาพลักษณ์ที่สนุกและทันสมัย