เมมเบอร์รี่

Memberry เป็นนมเบอร์รี่ที่มีผลวิจัยใหม่ออกมาว่า ช่วยเสริมความจำอย่างได้ผล เราจึงใช้ key visual เป็น berry equals brain เพื่อสื่อสารประเด็นนี้