คอสมอส คอลเลคชั่น

ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากห้วงมิติ ของจักรวาล มิติของความสวยงามและไม่มีที่สิ้น สุด ต่างหูได้ออกแบบจากรัศมีวงกลมที่โอบล้อมความ งดงามของดาวเสาร์ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์เพียงดวง เดียว จากทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะที่มีรัศมีรอบตัว และรูปแบบวงกลมอีกวงเปรียบเสมือนความเชื่อม โยงของรัศมีในตัวของผู้สวมใส่ เสมือนผู้สวมใส่ได้ เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์และเปล่งรัศมีอยู่ในห้วงของ จักรวาลเดียวกัน แหวนได้จากแนวคิดในการโคจรของดาวเคราะห์ ต่างๆซึ่งเดินทางเป็นวงกลมล้อมรอบดวงอาทิตย์ เสมือนผู้สวมใส่คือจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะ และเส้นโคจรลำดับที่หนึ่งเป็นเส้นโคจรของดาวพุธ ซึ่งมีธาตุเหล็กเปรียบเสมือนตัวเรือนของการ ออกแบบ ในเส้นโคจรลำดับที่สองดาวศุกร์ซึ่งเป็น ดาวเคราะห์ที่มีความสว่างสุกใสที่สุดเปรียบเสมือน เส้นโคจรของความสว่างและเปล่งประกายของผู้ที่ สวมใส่ สร้อยคอเชื่อมโยงบริบทของการออกแบบใน Cosmos collection หลวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ตัว สร้อยคอเปรียบเสมือนเส้นทางโคจรของดาว เคราะห์และรอบตัวของผู้ที่สวมใส่เชื่อมต่อกับรัศมี ของตัวผู้สวมใส่และรัศมีของดาวเสาร์เป็นวงโคจร แห่งรัศมี เพื่อร้อยเรียงให้องค์รวมของการ ออกแบบเชื่อมต่อถึงกัน