กาแล็กซ์

Galax collection ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่า และจิตวิญญาณของช่างฝีมือไทย ผสมผสานกับ มิติของจักรวาลเปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์แห่ง ปัญญาและฝีมือของช่างฝีมือไทย การออกแบบ ประกอบด้วยตัวเรือนซึ่ง เป็นพินใช้สำหรับเครื่อง แต่งกายสำหรับทุกเพศ (Unisex) ตัวเรือนได้อิง จากรัศมีของดวงดาวมีความหมายถึงฝีมืออันเฉิด ฉายของช่างฝีมือไทยประดับด้วยเบญจรงค์ลาย ดาวล้อมเดือน ซึ่งมีประวัติในลายไทยมายาวนาน หมู่ช่างฝีมือซึ่งเปรียบเหมือนดาวและเดือนของ ประเทศไทย ที่ได้เป็นบุคคลที่เชิดชูศิลปะรากเหง้า แห่งภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาคนทั่วโลกเสมอมา ตัวเรือนทรงน็อตมีความหมายแฝงซ่อนอยู่ ซึ่งเป็น อุปกรณ์ของช่างหรืออีกนัยยะคือช่างฝีมือไทยคอย ช่วยไม่ให้ศิลปะของไทยจางหายไป รูปแบบน็อตใน ตัวเรือนสามารถเลื่อนซ้าย-ขวาได้อย่างอิสระตามใจ ผู้ใช้งาน เปรียบเสมือนช่างฝีมือไทยไม่เคยหยุดนิ่ง จึงได้เกิดผลงานการออกแบบผลงานนี้ขึ้นมา