ลิเมอร์แลนซ์

กลิ่นคือหนึ่งในการสร้างความสุนทรีย์ในที่พักอาศัย การออกแบบน้ำหอมระเหย Limerance ผสานความ หอมจากดอกไม้ไทยและเทศ สร้างชุดน้ำหอมที่ สวยงามและสนับสนุนหัตถกรรมไทยไปพร้อมกัน ต้องการออกแบบผลงานที่นอกจากหอมแล้วยังมี ความสวยงาม สามารถนำมาใช้ตกแต่งได้อย่างมี เอกลักษณ์