ชุดของขวัญปีใหม่ พนาจรคอลเลกชั่น

การสื่อสารส่งต่อคุณค่าของธนาคารผ่านการนำ เสนอภาพของผืนป่า โดยเล่าเรื่องผ่านนักพืช ศาสตร์ที่รู้คุณค่าของป่าไม้ ยากนักที่เราจะจำแนก พืชพันธุ์ที่มีประโยชน์ออกจากพืชพิษ ธนาคารเกีย รตินาคินและทีมงานผู้เชี่ยวชาญเปรียบเสมือนนัก พืชศาสตร์ที่สามารถบ่งชี้พืชที่มีคุณค่าออกจาก สินทรัพย์เสี่ยงต่อการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าของ ธนาคารได้รับการบริการและกำไรที่สูงสุด ภาพเล่า เรื่องการเดินทางฝ่าป่าดงที่ในผืนป่าล้วนทั้งมีพืช มงคลและวัชพืชปะปนไปในภาพวาด ผ่านทุ่งโล่ง ข้ามแม่น้ำ น้ำตก เพื่อเฟ้นหาสิ่งที่ดีและพืชมงคลที่ ซ่อนในป่ามาส่งต่อให้ลูกค้าคนสำคัญ