แท่นวางกระถามต้นไม้ เอ๊กไว้ท์

ปัจจุบันท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาโรคระบาด Covid-19 ทำให้ชีวิตประจำวัน และวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่ มีแนวโน้มที่เราจะใช้ชีวิต และทำงานอยู่ในที่พักอาศัยมากขึ้น เมื่อนานวันเข้าเราอาจติดอยู่กับบรรยากาศเดิมๆ ชีวิตประจำวันที่จำเจ จนทำให้เราไม่มีความสุข ไม่มีแรงในการใช้ชีวิตในภาวะเช่นนี้ เราจึงควรมองหาวิธีการ หรือแรงขับเคลื่อนที่มาช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมีหนึ่งวิธีง่ายๆที่ธรรมชาติได้มอบให้เรา เพียงการปลูกต้นไม้ เพื่อดูแล หรือสำรวจการเติบโตของมันก็สามารถเยียวยาจิตใจให้รู้สึกดีขึ้นอีกครั้ง จึงเป็นที่มาของ Birdcage Plant-able มาพร้อมกับ Design ที่มีแรงบันดาลใจจากรูปทรงกรงนก ซึ่งสื่อถึงการกักขัง แต่ในที่นี้จะเห็นได้ว่ากรงนกมีการถูกเปิดออกจากด้านบน เปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่นการใช้งานในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้ ที่วางของ หรือที่เก็บของก็ได้ ทำให้ความหมายของกรงนกที่ถูกเปิดออกนี้สื่อถึง “อิสรภาพ”