ปักสาน

เล่าเรื่องราวความเป็นไทยผ่านเทคนิคการสานหนัง โดยใช้การเรียงตัว เว้นจังหวะ แต่ละองค์ประกอบ ให้ ความรู้สึกถึง “ลายประจำยาม” ที่เป็นลวดลายพื้นฐาน ของศิลปะแบบไทยพร้อมทั้งได้ผิวสัมผัสคล้ายงาน จักสาน ที่เชื่อว่าอยู่ในจิตวิญญาณของเราชาวเอเชีย