สิริมหรรณพ

● เรือสิริมหรรณพ แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่เอเชียทีค ภายใต้แนวคิดประตูพิพิธภัณฑ์สู่อดีต ภายในตกแต่งด้วยงานศิลปะของอารยธรรมสยามและพรรณนาถึงยุคการค้าขายเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อนในสยาม