รัญจวน

รัญจวน อาร์มแชร์ เป็นงานออกแบบ ภายใต้ โครงการ Style Bangkok Collaboration 2020 โดยการสนับสนุนของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้แรงบันดาลใจมา จาก การที่มีโอกาสได้รับประทานอาหารไทยที่มีชื่อ ว่า แกงรัญจวน ซึ่งถือว่าเป็นแกงไทยโบราณตำรับ ชาววัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีรสชาติเป็น เอกลักษณ์โดดเด่น และมีกลิ่นหอมเย้ายวน เป็นที่ หลงใหลแก่ผู้ที่ได้ลิ้มลองในรสชาติ จึงเป็นที่มาของ แนวคิดในการออกแบบ อาร์มแชร์ ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สง่างาม และมีคาแรคเตอร์ถ่ายทอดความ เป็นผู้หญิงที่มีสเน่ห์เย้ายวน ชวนให้ผู้พบเห็นเกิด ความหลงใหล