ดีไอไอ เอสเธทิค

จุดเริ่มต้นมาจากตัวแบรนด์ ที่มีความ ใส่ใจในเรื่องของ ธรรมชาติ เราจึงคิดว่ามีหลากหลาย สิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อท้าทายความ สามารถของมนุษย์ เราจึงคิดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลก จึงได้นำ แนวคิดนี้มาใช้ในการถอดเรื่องราว จนเกิดเป็นงาน ออกแบบขึ้น