โรงแรมบันยันทรี กระบี

“โรงแรม บันยันทรี กระบี่” (Banyan Tree, Krabi) ลักชัวรี่รีสอร์ตหรูแห่งใหม่บนชายหาดทับแขก หนึ่ง ในชายหาดที่สวยที่สุดในจังหวัดกระบี่ ล้อมรอบ ด้วยภูเขาและเกาะที่อุดมสมบูรณ์ เขางอนนาค หรือ ภูเขาโงนนาค ได้รับการปกป้องจากโต๊ะนาค เทพ ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกระบี่เคารพสักการะ “โต๊ะ” เป็นคำ สรรพนามส่วนตัวถึงผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ และ “นาคา” เป็นตัวแทนของพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ โดยได้ รับแรงบันดาลใจจากตำนานพื้นบ้านของ “พญานาคใหญ่” ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่ชาวกระบี่ เคารพบูชา ลวดลายของน้ำและพญานาคได้ถูกนำ มาวางเคียงกันทั่วรีสอร์ท ที่ออกแบบภายในด้วย คลื่นคดเคี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคที่ ทันสมัย