กล่องส้มมั่งมี

เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่มีความ สำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่ให้ความ สำคัญอย่างมาก และผลไม้ที่นิยมเพื่อนำมามอบให้เป็น ของขวัญแก่ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือส่งต่อ ความรักและเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษ จีน คือ ส้ม ซึ่งเป็นเสมือนผลไม้ประจำเทศกาลและแฝง ไปด้วยความหมายดีๆ บรรจุภัณฑ์โดยทั่วไปที่เป็นที่ นิยมนำมาบรรจุส้มส่วนใหญ่จะเป็นพวกตะกร้าจาก วัสดุต่างๆ และถุงและถาดพลาสติก ซึ่งหลังจากการ ส่งมอบโดยทั่วไปจะนำบรรจุภัณฑ์ไปกำจัด จึงทำให้ เกิดแนวคิดในการออกแบบหากสามารถออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวมงาม มีความโดดเด่นสะดุดตา และส่งต่อความเป็นสิริมงคลผ่านลวดลายกราฟฟิค พร้อมทั้งสามารถนำบรรจุภัณฑ์นี้ไปสร้างสรรค์ทำให้ เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ แปลกใหม่จากบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ที่ได้รับ