กระเป๋าคาดเอวเอนกประสงค์

เริ่มจากแนวความคิดในการออกแบบกระเป๋าที่สามารถใช้ได้หลายรูปแบบสำหรับกลุ่มคนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ และสามารถใช้ประกอบเป็นกระเป๋าแขวนมือจับจักรยานที่ใช้ในการเดินทางไกลได้ อีกด้วย