วัคเกอร์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ใน ปัจจุบัน ส่ง ผลให้หลายๆ คน ต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การใช้ ชีวิต ต้องอยู่บ้าน หรือใช้ชีวิตอยู่ที่พัก อาศัยมากขึ้น และด้วยพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดของการใช้ ชีวิตของคน เมือง นำมาเป็นโจทย์ในการออกแบบ โซฟา อเนกประสงค์ที่สามารถตอบสนองวิถี ชีวิตของคนไทย รุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว โดยนำ สิ่งของ เครื่องใช้ในสมัย ก่อนของคนไทย ที่เรียกว่า เสื่อ มาเป็น แรงบัลดาลใจ ในการออกแบบ บวกกับการที่ศึกษา พฤติกรรมการใช้ งานของคนในปัจจุบัน ผู้ใช้โซฟาในห้องที่ มีพื้นที่ไม่มาก แต่ต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่าง หลากหลาย โดยออกแบบเป็นโซฟาเบด ซึ่งเป็นโซฟา ที่สามารถ ปรับนอนได้ ในแบบ Modular System ที่ สามารถปรับ การใช้งานได้หลากหลาย การออกแบบ ดีเทลการเย็บ รูปทรงแขนแบบบาง ไม่เปลืองพื้นที่ใน การจัดวาง และ เพิ่มพื้นที่ในการนั่งมากขึ้น ที่นั่งถูกให้ สามารถแยกจาก กันในการใช้งาน ตอบโจทย์ความเป็นส่วน ตัวในการพัก ผ่อน ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนก็สามารถใช้ งานพร้อมกัน ได้ ในเวลาเดียวกัน