โคโค่บัคเก็ต

บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาความ สดใหม่ของสินค้าประเภทผลไม้ ซึ่งปรกติมักเน่าเสียง่ายและมีอายุในการวางขายสั้น ให้สะดวกในการใช้งาน สำหรับลูกค้าปลายทางและผู้ บริโภค