โมเดิร์นนิซึม คาเฟ่

Modernism Café ได้แรงบันดาลใจจาก สถาปัตยกรรมในยุค Modern การออกแบบและ ตกแต่งใช้เหล็กและกระจกมาเป็นวัสดุหลัก สื่อถึงยุค Modern และการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นำมาสู่รูปแบบ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ การออกแบบนอกจาก สถาปัตยกรรม หรืองานตกแต่งภายใน ยังรวมไปถึง การออกแบบเครื่องดื่ม เมนูต่างๆ ของที่ระลึกอีกด้วย