เคียวร์ แอร์ ชัวร์

Best of Both world, first ever ที่นำประสิทธิภาพ การกรองและความสบายของหน้ากากช่วยหายใจ แบบอุตสาหกรรม ด้วยประสิทธิภาพการกรองฝุ่นและ แบคทีเรีย99% มาออกแบบและพัฒนาให้กรองได้ดีเท่ากัน เเต่ขนาด เล็ก เบา และ ไม่เทอะทะ หน้ากากช่วยหายใจเปลี่ยนแผ่นกรองแบบแรก ที่ ออกแบบ พัฒนา และผลิตโดยคนไทย ในประเทศไทย เพื่อคนไทย