เสื้อแจ็กเก็ตสำหรับเดินทาง

การออกไปทำกิจกรรมข้างนอกในสถานการณ์ ปัจจุบัน ที่มีทั้งเชื้อโรค และสภาพอากาศที่ แปรปรวน PASAYAจึงตั้งใจผลิตเสื้อแจ็กเก็ตที่สามารถพก พาไปได้ด้วยทุกที่ น้ำหนักเบา สามารถป้องกันน้ำได้ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันพิเศษที่สามารถเลือกใช้งานได้ จึงเป็นที่มาของtraveling jacket ที่เคลือบสาร สะท้อนน้ำและ ฟังก์ชันเฟสชิลที่สามารถเลือกใช้งานได้ มีกระเป๋าที่ ซ่อนกระเป๋าลับไว้ด้านข้าง Traveling jacket เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ทำ มาจากขวดพลาสติก โดยผ้าที่ใช้ถูกทอด้วยเส้น ด้ายUpcycling ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เสื้อแจ็กเก็ตของPASAYA ได้รับ มาตรฐานเทคโนโลยี sanitized ที่ช่วยยับยั้งการ เจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย ปราศจากสารฟอลมาลดีไฮด์ที่เป็น สารก่อมะเร็ง