ไซน์ คอลเลคชั่น

นักออกแบบต้องการสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่เติมเต็ม ภายในจากปัญหาภายนอก ทีเราเผชิญอยู่ทุกวันด้วย การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เช่น ลมทะเล ภูเขา คลื่น หรือแม้แต่ เวลาที่เราอยู่ในเปล สิ่งเหล่านี้ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่รอบตัวเราเมื่อ เราหยุด และดูดซับบรรยากาศนั้น ด้วยเหตุนี้ นักออกแบบจึงได้คิดค้นชุดโซฟาที่โยกไหว ได้ เพื่อสร้างบรรยากาศและรูปทรงที่ได้ แรงบันดาลใจ จากอานม้าเพื่อแสดงถึงการโยกและการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังนําเสนอแบรนด์สินค้าว่า เป็นแบรนด์สินค้า พรีเมียม เช่น กีฬาขี่ม้า ที่เป็นกีฬาของชนชั้นสูง