ชุดกาน้ำชาและกระถางเซรามิกคิดถึงลำปาง

ุดกาน้ำชานครลำปางที่ระลึก เกิดขึ้นจากความ คิดถึงและประทับใจในโรงงานผลิตชุดกาน้ำชา เทคนิคใต้เคลือบลวดลายมังกรแบบดั้งเดิมของ ลำปางในอดีต จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาออกแบบ เป็นลวดลายอัตลักษณ์ลำปางลงบนชุดกาน้ำชา เพื่อเพิ่มมูลค่าในชื่อ "ลำปางที่คิดถึง" "Miss U Lampang" สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยลวดลายกราฟิกที่สื่อถึงจังหวัด ลำปาง ได้แก่ ไก่ขาวลำปาง ภาพอาคารสวยงาม เก่าแก่ ลวดลายที่สื่อถึงวัฒนธรรมชาวจีนที่อาศัย อยู่ ในเมืองลำปาง ทั้งหมดนี้ชวนให้คิดถึงลำปางทุก ครั้งที่จิบชาโดยมีสไตล์การออกแบบที่ร่วมสมัย แสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน