พินา - ไตรเซอิค

"เศษเดือยไม้" ทรงสามเหลี่ยม ที่ถูกตัดทิ้งจากการเข้ามุมฉาก วงกบ ประตู หน้าต่าง ถูกนำมาฝานให้ บาง แล้วเย็บด้วยมือบน "ผ้าทอเส้นใยจากใบสับปะรด" ซึ่งโดยปกติจะเกษตรกรจะเผาทิ้งหลังจาก เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกครั้งต่อไป นอกจากผ้าทอจะสร้างรายได้ให้กับชุมชน ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลายเป็นกระเป๋า รักษ์โลกใบเก๋ ที่คืนชีวิตใหม่ให้กับ "เศษเหลือทิ้ง"