คาร์ฟ

การใช้ชีวิต ความชอบส่วนบุคคล และ lifestyle สะท้อนไปถึงถิ่นที่อยู่อาศัย อย่างสุภาษิต “ปลูกเรือน ให้ตามใจผู้อยู่” เริ่มเห็นชัดเจนมาขึ้นในยุตสมัยปัจจุบัน มนุษย์เริ่มมีความเป็นปัจเจคมากขึ้น การเลือกใช้ หรือ บริโภคก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแส หรือ trend เป็นหลัก ความหลากหลายทางความคิด รสนิยม เป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดความชอบในสไตล์ที่แตกต่างบ้านก็เป็นพื้นที่ สะท้อนตัวตนของเจ้าของบ้านไม่ต่างจากรสนิยมการ แต่งตัว เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นเหมือนเครื่องประดับบอก เล่าถึงสไตล์ความชอบของเจ้าของบ้าน หนึ่งใน เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักที่ทุกบ้านแทบจะขาดไม่ได้เลยคง หนีไม่พ้นโซฟา ที่ได้รับความสำคัญเป็นเหมือนพระ ประธานของบ้าน ในแง่ของความสำคัญ มีหน้าที่ รับแขก ใช้พักผ่อน รวมถึงทำให้บ้านดูแตกต่างขึ้นได้ ผู้บริโภคหลายคนจึงให้ความสำคัญกับโซฟาเพื่อที่จะ แสดงถึงตัวตนรสนิยม ผ่านรูปทรง วัสดุ การตัดเย็บ และสีสันของมันด้วยเหตุของความสำคัญของ เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้มันเพียงพอที่จะหยิบเอาเรื่องราวและ เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของนักออกแบบเข้าไปฝั่ง ไว้ในชิ้นงาน