กล่อม

เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของพ่อแม่รุ่นใหม่ยุคไฮเทค การออกแบบผลิตภัณฑ์นี้จึงได้ถูกสรรสร้างเพื่อเป็น อุปกรณ์ที่ทำให้รถเข็นเด็กมีความสามารถในเคลื่อนที่ ไปข้างหลังและไปข้างหน้าอย่างช้าๆ โดยควบคุมการ เคลื่อนไหวให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดในรูป แบบของการจำลองการเคลื่อนไหวของมนุษย์เพื่อ กล่อมทารกให้นอนหลับ