ปฐมคาเฟ่

ปฐม คาเฟ่ ผู้ออกแบบได้ดำเนินรอยตามความคิดเริ่มต้นเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆทางผู้ออกแบบจึงลองสำรวจอุตสาหกรรมไม้และพบว่าปีกไม้ที่เป็นเศษเหลือของการแปรรูปไม้มักจะถูกเชื่อว่าเป็นของราคาถูกไม่สวยงามเป็นเศษเหลือส่วนใหญ่จึงมาจบที่การเป็นรั้วบ้านหรือเขตกั้นชั่วคราว ทางผู้ออกแบบจึงตั้งโจทย์ว่าเราจะไปสำรวจและเลือกปีกไม้ทั้งขนาดและรูปร่างที่น่าสนใจจำนวน 200 กว่าชิ้นมาทำเป็น archive display หน้าร้านอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อเป็นการเน้นยำ้จุดยืนของแบรนด์ปฐมเองด้วย ฟังก์ชั่นจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นส่วนเครืองดื้ม ส่วนที่สองจะเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไป ส่วนที่สามจะเป็นส่วนเปียกที่ใช้ลองผลิตภัณฑ์อาทิเช่นสบู่หรือhand cream