ซีที กาลเวลา

การออกแบบได้แรงบันดาลใจจากการเขียนตัวอักษร ด้วยมือแบบรวดเร็วทำให้พยัญชนะบางตัวเชื่อมกับ สระ