ZT Samai (ZoodSamai)

ตัวพิมพ์ ZT Samai หรือ ZoodSamai ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวอักษรแบบไทยนริศ ตัวพิมพ์นี้ถูกเขียนด้วยปลายปากกาที่ทำมุมเอียง 45 องศากับเส้นบรรทัดตลอดการเขียน เป็นตัวพิมพ์ที่สื่อสารถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่าน จากตัวอักษรกลายเป็นตัวพิมพ์ จากเทคนิคการเขียนตัวอักษรบนกระดาษแบบกลายเป็นภาพกราฟิกในหน้าจอคอมพิวเตอร์