Another Cup

Another Cup ได้แรงบันดาลใจมาจากความงดงามของความหลายหลายของเพื่อนมนุษย์ ที่มีสีผิว รูปร่างหน้าตา ลักษณะนิสัย ที่แตกต่างกัน ถ้วยถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการสัมผัส คลายความคิดถึง เติมเต็มความรู้สึกอบอุ่นที่ขาดหาย ในยุคที่เราต่างต้องแยกย้ายกันอยู่ เพื่อรอวันนึงที่เราจะกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง