คารุนาอิเบด

ปัจจุบันนี้ พื้นที่ใจกลางเมืองมีราคาแพง ทำให้การ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านมาเริ่มไม่ตอบโจทย์ ทางผู้ ออกแบบจึงเกิดแนวคิดโดยใช้พื้นที่ในอากาศมาทำให้ เกิดประโยชน์มากขึ้น ด้วยการยกที่นอนให้สูงขึ้นแล้วนำเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ มา วางไว้ใต้ที่นอนนั้น