BAI-FERN Chair

การนั่งพื่นนั้นเป็นรูปแบบการนั่งที่คนไทยที่ทำกันมานานทำให้รูปแบบการนั่งประเภทนี้นั้นจะทำให้รู้สึกสบายเพราะด้วยการนั่งรูปแบบนี้จะอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการนั่งพูดคุย การนั่งสวดมนต์ และการนั่งในรูปแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ คนไทยแต่เป็นรูปแบบการนั่งของคนเอเชีย เช่นการนั่งดื่มชาของคนญี่ปุ่น หรือการนั่งทานอาหารของคนในสมัยโบราณ โดยโครงสร้างและสัดส่วนของเก้าอี้จะใช้เส้นโคร้งในการออกแบบเป็นหลัก เพราะเส้นโคร้งจะทำให้รู้สึก สุภาพ อ่อนโยน นุ่นนวล ทำให้รู้สึกถึงความสบาย