เพท วิลเลจ

Pet Village เปรียบเสมือนหมู่บ้านของสัตว์เลี้ยง ที่ สามารถขยาย ต่อเติมส่วนต่างๆ ได้ตามจำนวน สมาชิกที่เพิ่มขึ้น หรือขนาดของพื้นที่ที่มีอยู่ แต่ละ ยูนิตเปรียบเหมือนห้อง หรืออาคารที่มีฟังกชั่นแตก ต่างกัน โดยมีเป้าหมายให้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดได้มี พื้นที่ของความสุข อย่างไม่ต้องหลบซ่อน ด้วยงาน ออกแบบที่เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงาม ที่ช่วยส่ง เสริมบรรยากาศ การตกแต่งภายในบ้านได้เป็น อย่างดี