จอยน์

ม้านั่งที่รับบทบาทเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อผู้ใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุต่างๆ รูปทรงม้านั่ง1ส่วน4ของวงกลม ทำให้เกิดการจัดวางและต่อกันได้ไม่รู้จบ ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานได้หลากหลาย ไม่เพียงแต่การเชื่อมต่อเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้งานกันเองด้วย