เอ็กซ์-เทน

แนวความคิดในการออกแบบเก้าอี้ X-Tend ได้รับ แรงบันดาลใจจากผลงานออกแบบเก้าอี้ของ (Michael Thonet) ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดย ลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความเรียบง่าย ต่อการผลิตจำนวนมาก มีคล้ายคลึงกัน แต่มีความ แตกต่างกันในรายละเอียดของพนักพิง ที่ท้าวแขน และที่นั่ง เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ใน แต่ล่ะพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน