Bound collection

เก้าอี้ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้ชิ้นส่วนร่วม ที่ สามารถสร้างความหลากหลายได้ด้วยการเลือกจับคู่ องค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างขา ที่พักแขน ร่วมกับพื้นนั่ง และพนักพิงสานที่เป็นวัสดุรีไซเคิลจาก เยื่อกาแฟเหลือทิ้งจากกระบวนการคั่วกาแฟ เกิด ความเป็นไปได้มากมายทั้งรูปแบบการใช้งาน หน้าตา และสีสัน