Bend

BEND เกิดจากการดึงเอาศักยภาพจากวัสดุใหม่ อย่างแผ่นPlasCoff นำมาทดลองให้เกิดความ หลากหลายและสร้างสรรค์ ออกแบบโดยเน้นความ สำคัญด้านการใช้งาน บนพื้นฐานของความเป็น เก้าอี้ที่นั่งที่ดี ดีไซน์โครงสร้างไม้อย่างเรียบง่าย เพื่อรับกับผนักแขนที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างมุม มองใหม่ให้กับการใช้วัสดุรีไซเคิล PlasCoff วัสดุใหม่ที่มาจากการ รีไซเคิล PolyPropylene (PP) จากเศษพลาสติกใช้แล้ว ผสมกับ Coffee chaff ขยะอินทรีย์เหลือใช้จาก กระบวนการคั่วกาแฟ เป็นการรวมกันของความ เชี่ยวชาญด้านงานไม้ของแบรนด์เราเอง ร่วมกับ การวิจัย และพัฒนาวัสดุรีไซเคิลอย่าง PlasCoff โดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. (PTT Inl)