Leaden

เก้าอี้รับประทานอาหารและใช้งานอเนกประสงค์ซ้อน ได้ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้ยาวนาน น้ำ หนักเบา พนักพิงและที่นั่ง เป็นวัสดุรีไซเคิลจากอลูมิ เนียมฟอยล์จากกล่องนมเหลือทิ้ง พัฒนาเป็นวัสดุ ทดแทน มีพื้นผิว สีสัน และลวดลาย ที่คงเอกลักษณ์ ของวัสดุเดิม สร้างความน่าสนใจ สามารถนำไปใช้ได้ ในหลายบริบท