ธาร คอลเลคชั่น

วิถีชีวิตคนไทยกับแม่น้ำ ลำธาร ผูกพันกันมาตั้งแต่ เกิด ในสมัยก่อนบ้านเรือนนิยมปลูกใกล้ๆ แม่น้ำ หลาก หลายอาชีพก็ใช้น้ำในการทำมาหากิน หาอาหารไม่ว่าจะ จับสัตว์หรือปลูกพืชล้วนต้องพึ่งพาน้ำเป็นส่วนสำคัญ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมชาติอย่างแยกไม่ได้ จึงได้มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยง วิถีชีวิต ธรรมชาติ และความสุขในการพักผ่อน นำ ลักษณะ เอกลักษณ์ของแม่น้ำ ลำธาร มาใช้ในการ ออกแบบโซฟา เพิ่มลวดลายด้วยเทคนิคการเย็บย่น บนโซฟา แสดงถึงการเคลื่อนไหวของสายน้ำ พร้อม เชิญชวนให้นั่งพักผ่อน บนโซฟาชุดนี้เปรียบเสมือนได้ อยู่ทามกลางธรรมชาติใกล้ชิดกับแม่น้ำ ลำธาร อีก ครั้ง