สนิพ คอลเลคชั่น

พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ตาม สังคมและวัตถุนิยม ค่านิยมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน สังคม โดยพบว่าการซื้อขายแบบออนไลน์มีแนวโน้ม การขยายตัวรวดเร็ว แบบก้าวกระโดดมากขึ้น คนไทย นิยมซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นเพราะตอบโจทย์ทางด้าน การอำนวยความสะดวก ส่งผลให้การค้าขายออนไลน์ เป็นที่นิยมมากและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ใน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านก็เช่น กันได้รับความนิยมซื้อขายผ่านออนไลน์มากขึ้น แต่ ด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ส่วนใหญ่จะมี ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ ทำให้เสียค่าบริการในการขนส่ง ค่อนข้างสูง บางครั้งเสียค่าบริการเกือบเท่ากับราคา สินค้าที่จัดส่ง จึงได้มีแนวคิดจะออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่งเสริมการขนส่ง delivery