เก้าอี้ลูน่า

แนวความคิดการออกแบบเก้าอี้ตัวนี้ เริ่มจากความ ตั้งใจในการจะลดปริมาณวัสดุที่ไม่จำเป็นออก และจากการสังเกตุ ทบทวน พฤติกรรมการใช้งาน ของผู้ใช้ พบว่าผู้ใช้ส่วนมากเข้าใช้งานเก้าอี้จาก ทางด้านหลัง จึงเกิดแนวความคิดที่ต้องการออกแบบเก้าอี้ ที่มี ความเรียบง่ายและโชว์รายละเอียดความงามจาก ทางด้านหลัง ด้านข้าง และ ด้านหน้า เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ขณะใช้ งาน