รีโค่

การทำงานร่วมกันระหว่าง HARV และ LAMUNLAMAI ทำให้เกิดการผสมผสานใหม่ของ การผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบอุตสาหกรรมและการขึ้น รูปเซรามิคแบบหัตถอุตสาหกรรม ออกมาเป็น เฟอร์นิเจอร์สำหรับคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงและ นักสะสมแผ่นเสียง ทำให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสความ เป็นธรรมชาติ มีความ craft เช่นเดียวกับการเล่น แผ่นเสียง ผสมเข้าไปกับเฟอร์นิเจอร์อย่าง กลมกลืน