เอ็กซ์โอ

Tic-tac-toe หรือ XO เกมกระดาษที่หลายคนรู้จัก จึงนำตัวอักษร X และ O มาเป็นแรงบันดาลใจใน การออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์นี้ทั้งโครงสร้างและรูป แบบ โดยที่นั่งและโต๊ะข้างทั้งหมดออกแบบให้มี ความโค้งมนทั้งหมดและมีรูปแบบแตกต่างกัน จึง ทำให้จัดวางได้หลากหลายตามพื้นที่ของผู้ใช้งาน และสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวได้ในการวางของที่ นั่งเพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal)