พีเทิล

เก้าอี้สตู ที่เลือกได้แรงบันดาลใจมาจากรูปฟอร์มการต่อ การซ้อนกันของกลีบดอกไม้ โดยการเลือกใช้วัสดุหุ้มเบาะด้วยผ้ารีไซเคิลจากขวดPET และส่วนเก้าอี้เป็นการประกอบกันของไม้ชิ้นเล็ก 4 แผ่นที่มีการตัดเจาะรูปแบบเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดการกับเศษวัสดุที่มี ซึ่งเป็นขนาดไม้ที่เหลือจากการตัดไม้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ในโรงงาน โดยความพิเศษของเก้าอี้สตู จะทำสีlimitedออกมาเป็นช่วงๆตามเศษไม้ที่มีให้โรงงาน ซึ่งมีจำนวนจำกัดในรุ่นนั้น หมดแล้วหมดเลย เป็นการใช้เศษไม้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดและยังตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันอีกด้วย