คงกระพัน

จากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคระบาดใน ปัจจุบัน ทำให้ SUMPHAT เกิดความกังวลถึงผลก ระทบกับช่างหัตถกรรมที่เคยได้ร่วมงานด้วย ซึ่ง ปัญหาโรคระบาดส่งผลกระทบให้นักแสดงหนัง ใหญ่ไม่มีอาชีพและขาดรายได้ตลอด 2ปีที่ผ่านมา ทาง SUMPHAT จึงออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากหนัง ใหญ่เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือช่าง เพื่อเป็นการ อนุรักษ์การตอกหนัง การตอกหนังใหญ่ใหม่นั้น ค่อยข้างมีโอกาสน้อยที่จะได้ผลิตเพราะจะผลิตก็ต่อ เมื่อมีการสร้างบทใหม่หรือทำเพื่อซ่อมแซมหนังเก่า จึงได้คิดหาโอกาสให้นำองค์ความรู้มาผลิตเป็น สินค้าที่สามารถใช้ได้ในโอกาสทั่วไป เพื่อให้รักษา ช่างตอกหนังให้สามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความร่วมสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายของการตอก หนังแบบดั้งเดิม โดยคำว่า “ คงกระพัน ” มาจากรูปแบบของแผ่น หนังที่สลักบนตัวคน และพบว่าแม้เจ้าของจะเสีย ชีวิตแต่รอยสักซึ่งใช้ในการป้องกันศัสตราวุธก็ยัง คงอยู่ในสภาพดี จึงได้ออกแบบนำหนังมาฉลุลาย เหมือนการทำรอยสัก มาสร้างเป็นผลงานที่มีความ เชื่อแก่เจ้าของและผู้ใช้งานและยังเสมือนนัยยะให้ ศิลปะงานตอกหนังใหญ่ได้คงอยู่ต่อไป