เทสทาล่า

TASTALA เทสท่า(ห)ลา คือ Test-ทดลอง ลิ้มลอง ท่าหลามาจากที่ตั้งของต้นโกโก้นั่นเอง ให้แบรนด์มี ความหมายและยังคงเป็นภาษาถิ่น ในส่วนของตรา สัญลักษณ์ ออกแบบให้มีแรงบัลดาลใจมาจากแผนที่ ในบริเวณนั้นที่มีแม่น้ำกลายไหลลงทะเล และรายล้อม ไปด้วยมะพร้าวและต้นโกโก้