ซาซ่า : คาแรคเตอร์มาสคอต วิสาหกิจชุมชนฮักแป้ออแกนิคฟาร์ม

“น้องซาซ่า”มาสคอตตัวนี้ถูกออกแบบโดยผ่าน กระบวนการคิดที่นำมาประกอบจำนวน 5 อย่าง คือรูป ร่างลักษณะเป็นกวางซึ่งได้มาจากการตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ร้องกวางเขากวางทรงขวด แสดงถึงสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมา จากธรรมชาติหมวกไก่ซ่าตัวแทนแห่งความรัก และ ชุดหม้อฮ่อมฮ่อมลายเสือ